Skip to Content

Työelämätaitoja Yrityskylästä

Suomalaiset kaksitoistavuotiaat tutustuvat työelämään tulemalla päiväksi töihin Raisioon – leikisti. Lapset harjoittelevat Yrityskylä –pienoisyhteiskunnissa talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja.

Raisio lähti vuonna 2013 mukaan suomalaiseen Yrityskylä-hankkeeseen, joka on laajentumassa muuallekin Eurooppaan. Yrityskylät ovat yrityksistä ja julkisista palveluista koostuvia pienoiskaupunkeja. Lapset työskentelevät kylän yrityksissä yhden päivän ajan, ansaitsevat virtuaalista palkkaa ja toimivat pienoisyhteiskunnan kansalaisina ja kuluttajina.

Raisio on mukana Yrityskylä-hankkeessa, sillä se haluaa tukea työelämätaitoihin valmentamista. Raisio haluaa antaa lapsille tekemällä oppimisen kautta saatuja oppimiskokemuksia, jotka tutustuttavat elintarvikealan ammatteihin tulevaisuuden ammatinvalintaa silmälläpitäen.

Päivä Yrityskylässä

Yrityskylän Raisio-nimisessä yrityksessä työskentelee päivittäin viisi oppilasta, joilla jokaisella on oma käsikirjoitettu ammatti. Ennen Yrityskylään saapumista lapset perehtyvät koulussa kymmenen oppitunnin ajan yhteiskunnan ja talouden perusteisiin. Oppilaat saavat myös ensikosketuksen työnhakuun hakiessaan töitä Yrityskylän eri yrityksistä, kuten Raisiolta, Neste Oililta tai Samsungilta. Päivän aikana Raision työntekijät pääsevät mm. johtamaan Raisiota, kehittämään, maistattamaan tai lanseeraamaan uutuustuotteita.

Palkittu Yrityskylä

Raisio on mukana Varsinais-Suomen Yrityskylässä. Vastaavia Yrityskyliä toimii muuallakin Suomessa. Marraskuussa 2013 Yrityskylä voitti oman sarjansa Euroopan komission kilpailussa, jossa palkittiin yrittämistä tukevia huippualoitteita. Yrityskylä-hanketta koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Sivun kuvituskuvassa on naantalilainen Ilari Pirilä, joka työskenteli päivän ajan Raision toimitusjohtajana Varsinais-Suomen Yrityskylässä.