Skip to Content

Ympäristönsuojelu

Raision ympäristönsuojelutyö on jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Pitkäjänteisen ja järjestelmällisen ympäristötyön keskeisenä pyrkimyksenä on parantaa ja tehostaa toiminnan laatua sekä minimoida päästöt.

Panostukset ympäristönsuojeluun

Raisio toteutti Suomen toimipaikoillaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuusinvestointeja noin 1,2 M€:lla.  Noin 60 % investoinneista tähtäsi energiatehokkuuden parantamiseen ja noin 20 % prosessiturvallisuuden kehittämiseen.

Suoritettujen ympäristöinvestointien kohteena olivat mm. kuivureiden kiertoilmalaitteet, ilmastointien tuloilmakojeet ja niiden säädöt sekä valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen. Talousveden käyttöä vähennettiin mm. korvaamalla vesi jäähdytetyllä höyrylauhteella. Turvallisuutta parannettiin mm. paloilmaisin- ja sammutusjärjestelmiä kehittämällä.

Ympäristönsuojelun käyttökustannukset olivat Suomessa noin 0,5 M€.

Ympäristövahingot

Raisio-konserni välttyi pahoilta ympäristövahingoilta. Pienempiä tapauksia sattui Suomessa ja Isossa-Britanniassa.

Suomi: Pieni pölyräjähdys Ylivieskassa

Kesäkuussa Ylivieskan rehutehtaalla sattui pieni pölyräjähdys elevaattoriin joutuneen metalliesineen aiheuttamana. Tilanteesta ei kuitenkaan aiheutunut henkilövahinkoja eikä tulipaloa. Vastaavan tilanteen ehkäisemiseksi Raisio muokkaa elevaattorin rakennetta vuoden 2014 aikana.

Suomi: Epäbalanssi tuotantoprosessi johti hajuhaittaan

Raisiossa sijaitsevalla kasviöljytehtaalla oli vuonna 2013 puolen vuoden tuotantoseisakki. Tuotantoprosessi joutui epäbalanssiin tilaan uudelleen käynnistettäessä lokakuun alussa. Tilanteesta johtuen noin 100 tonnia tuotteeksi kelpaamatonta rypsirouhetta tiivistyi siiloon, jonka tyhjentämisestä aiheutui vähäistä hajuhaittaa.

Iso-Britannia: Vuoto puroon Newportissa

Helmikuussa 2013 Natural Resources Wales (NRW) havaitsi Ison-Britannian Newportin tehtaasta paikalliseen puroon päässeen vuodon. Raision korjaustoimenpiteet, puhdistus ja maan kunnostus, saatiin päätökseen heinäkuussa 2013, jolloin NRW hyväksyi työn. Paikallisen viranomaisen kanssa sovittiin kahden kolmivaiheisen sulkulevyn asentamisesta, jotta estetään ongelman uusiutuminen. Työ alkoi alkuvuodesta 2014.