Skip to Content

Viljat ja kasviöljyt

Peräti 99 % Raision Suomessa elintarvike- ja rehuteollisuuden raaka-aineiksi hankkimasta viljasta on kotimaista. Sen sijaan Suomen pienentynyt viljelyala ja heikko öljykasvisato johtivat yhdessä muiden kasviöljyteollisuuden toimintaedellytyksiä merkittävästi heikentävien tekijöiden seurauksena kasviöljytehtaan henkilöstön toistaiseksi jatkuvaan lomauttamiseen.

Kotimaista viljaa riittävästi, rypsin siemenestä pula

Kansainvälinen markkinatilanne vaikuttaa Suomen maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hintatasoon. Viljojen ja valkuaisraaka-aineiden hinnat pysyivät vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla melko korkealla tasolla. Uuden kauden hyvä sato niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin käänsi raaka-aineiden hinnat laskuun. Viljaraaka-aineiden hintavolatiliteetin arvioidaan jatkuvan.

Raisiolla on noin 2 500 sopimusviljelijää, joiden kanssa tehdään viljelysopimus ja joilta Raisio ostaa elintarvikkeiden ja rehujen raaka-aineiksi käytettävää viljaa. Raision Suomessa käyttämästä viljasta 99 % on kotimaista. Raisio on Suomen suurin teollinen viljan jalostaja.
Raision sopimusviljelyn tavoitteena on hankkia kustannustehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan hyvälaatuista viljaa Raision elintarvikkeiden ja rehujen raaka-aineiksi.

EU-päätös heikensi merkittävästi kasviöljyteollisuuden toimintaedellytyksiä

Raision viime talvena toteuttama kasviöljyteollisuuden sopeuttaminen markkinatilanteeseen sekä tuotannon tehokkuuteen ja joustavuuteen tehdyt investoinnit eivät toimintaympäristön muuttuessa olleet riittäviä kannattavaan liiketoimintaan. Erityisesti EU:n päätös neonikotinoidien käytön kiellosta 1.12.2013 alkaen heikentää entisestään kotimaisen siemenen saatavuutta eikä tuontisiemenen puristaminen ole taloudellisesti kannattavaa.

Raisio päätti loppuvuonna 2013 käytyjen yt-neuvottelujen perusteella jatkaa kasviöljyjen puristusta, mutta lomauttaa vuoden 2014 alkupuolella kasviöljytehtaansa henkilökunnan toistaiseksi. Raisio arvioi mahdollisuuksia toiminnan aloittamiseksi uudelleen, mikäli alan toimintaedellytykset paranevat nykyisestä selvästi. Mahdolliset öljykasvien viljelyä Suomessa tukevat maataloustukiratkaisut ovat liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta merkittäviä.

Suomessa viljeltiin viime satokaudella öljykasveja noin 50 000 hehtaarilla, kun viljelyala vielä kolme vuotta sitten oli lähes 160 000 hehtaaria. Vuoden 2013 öljykasvisato oli noin 80 000 tonnia, mikä on vain neljännes kotimaisen kasviöljyteollisuuden tarpeesta eikä mahdollista kannattavaa liiketoimintaa Suomessa.

Kasviöljynsiementen puristuksen päätuotteena saatava rypsirouhe on Raisioagron valmistamien kotieläinrehujen tärkeä valkuaispitoinen raaka-aine. Kasviöljytehtaan henkilöstön lomautuksen myötä Raisioagro tuo suurimman osan tarvitsemastaan rypsirouheesta. Rypsiöljy on kasviöljynsiementen puristuksen sivutuote. Oman käytön lisäksi rypsiöljyä myydään kotimaisille ja kansainvälisille elintarvike- ja rehuyrityksille.