Skip to Content

Tuotantopanokset

Raisioagron myymien tuotantopanosten valikoima on laajentunut vuosi vuodelta. Vuonna 2013 tuotevalikoima täydentyi mm. säilöntäaineilla ja tuotantopanosten myynti kasvoi kokonaisuutena noin 40 % edellisvuodesta. Raisioagron verkkokauppa on kasvattanut tuntuvasti myös tuotantopanosten myyntiä.

Rehuseoksista poiketen maatalouden muiden päätuotantopanosten hinnoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia viime syksynä. Uuteen lannoitevuoteen lähdettiin hieman edellisvuotta alemmalta hintatasolta. Viljan ja lannoitteiden eri suuntiin kehittyneet hinnat aiheuttivat sen, että lannoitekauppa ajoittui myyntikaudelle epätasaisesti.

Raisioagron markkina-asema vahvistui tuotantopanoskaupan kaikissa tuoteryhmissä Suomen kokonaismarkkinoiden ollessa edellisvuoden tasolla. Kasvun takana on johdonmukainen tuotantopanosten tarjoaminen ja sitä tukeva markkinointiviestintä. Raisioagrolla on edelleen merkittävää potentiaalia tuotantopanoskaupan kasvattamiseen. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme yhdestä paikasta kattava valikoima tilojen tarvitsemia tuotantopanoksia ja –tarvikkeita kilpailukykyisin hinnoin.

Yhteistyötä asiakkaiden ja ympäristön parhaaksi

Lannoitekaupassa Raisioagron pääyhteistyökumppani on Yara. Raisioagro ja Yara toteuttavat yhdessä myös ympäristöhankkeita. Viime vuonna yhteistyö näkyi selvimmin Huippufarmari haussa -satokilpailuna. Kilpailun tulokset osoittivat kiistatta, että hyvä sato edistää ympäristötehokkuutta, kun tuotantopanokset kohdistetaan tarkemmin.

Polttoainekaupassa Raisioagron yhteistyökumppani on Neste Oil. Vuonna 2013 Raisioagron polttoainemyynti kolminkertaistui edellisvuodesta. Suuri osa polttoainetilauksista tulee verkkokaupan kautta. Raisioagro ja Neste Oil ovat päättäneet laajentaa yhteistyön koskemaan myös voiteluaineita.

Kumppaneina alansa vahvat osaajat

Kasvinsuojeluaineissa Raisioagro tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten alan toimijoiden kanssa. Viime vuonna myös kasvinsuojeluaineiden myynti kasvoi selvästi ja ruiskutusolosuhteet olivat hyvät. Viime vuonna kehitettiin myös optimointi-ohjelma, joka auttaa oikean aineen tai aineyhdistelmän löytämisessä. Ohjelma suorittaa myös tarvelaskennan ja lopputuloksena asiakas saa valmiin ostoslistan.

Raisioagrolla laaja valikoima siemeniä

Kylvösiemenkauppa sisältää vilja- ja öljykasvisiementen lisäksi monipuolisen valikoiman Raisioagron kehittämiä nurmirehuseoksia. Raisioagro pyrkii aktiivisesti laajentamaan valikoimaansa uusilla viljelykasveilla ja lajikkeilla.