Skip to Content

Tunnusluvut 2013

Keskeiset tunnusluvut, tulos ilman kertaeriä

 

Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013 2013
LIIKEVAIHTO          
Brändit, M€ 78,0 73,3 78,1 75,2 304,7
Raisioagro, M€ 53,4 76,4 70,9 53,5 254,2
Muut toiminnot, M€ 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -2,6
Liikevaihto yhteensä, M€ 131,2 149,5 148,6 128,3 557,6
LIIKETULOS (EBIT)          
Brändit, M€ 10,0 10,8 11,1 9,4 41,4
Raisioagro, M€ -0,3 2,6 1,3 -0,6 3,1
Muut toiminnot, M€ -1,4 -1,5 -1,4 -0,8 -5,1
Eliminoinnit, M€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketulos (EBIT) yhteensä, M€ 8,4 12,0 11,0 8,0 39,3
  % liikevaihdosta 6,4 8,0 7,4 6,2 7,1
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ -0,4 -0,2 -0,8 -0,4 -1,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja, M€ 8,0 11,7 10,2 7,7 37,6
Tuloverot, M€ -0,6 -2,6 -2,4 -1,8 -7,3
Tilikauden tulos, M€ 7,4 9,2 7,8 5,9 30,2
Tulos/osake, € 0,05 0,06 0,05 0,04 0,20

Keskeiset tunnusluvut, tase

  31.12.2013 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013
Oman pääoman tuotto, % 7,9 8,2 8,2 7,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,6 9,1 9,1 8,3
Korolliset rahoitusvelat kauden lopussa, M€ 55,4 78,4 85,0 74,3
Omavaraisuusaste, % 68,2 64,5 63,9 61,9
Nettovelkaantumisaste, % -8,6 -2,6 8,0 8,4
Oma pääoma/osake, € 2,13 2,10 2,04 2,00