Skip to Content

Raision sidosryhmät

Sidosryhmä Vuorovaikutuskanava
Henkilöstö Henkilökohtaiset tapaamiset ja kehityskeskustelut, henkilöstöinfot, esimieskirjeet, henkilöstölehti, intranet, mielipidekyselyt, yhteistyöryhmät
Kuluttajat Kuluttajapalvelu, konsulentit, Sunnuntai-klubi ja Elovena-kerho, sosiaalinen media, Raision Keittokirja, brändisivut ja vastuullisuusviestintä verkossa, uutiskirjeet, mainonta
Asiakkaat (elintarvikkeet)
mm. vähittäiskauppa, tukkukauppa, leipomot ja teollisuus, suurkeittiöt, vienti, yrityspartnerit
Suorat asiakaskontaktit, nettisivut, extranet, Benecol Brand Meeting
Asiakkaat (Raisioagro) Kotieläintuottajat ja viljelijät, Raision sopimusviljelijät Henkilökohtaiset kontaktit, tuottaja- ja viljelijätilaisuudet, sopimusviljelijäpäivät, messut ja seminaarit, asiakasristeily, nettisivut, verkkokauppa, asiakaslehdet Agro- ja AquaMakasiini, extranet
Omistajat Tapaamiset, yhtiökokous, pörssitiedotteet ja julkaisut, vuosikertomus ja yritysvastuuraportti, nettisivut
Institutionaaliset sijoittajat ja analyytikot Roadshowt, sijoittajatapaamiset ja –tilaisuudet, Capital Markets Day, pörssitiedotteet ja julkaisut, vuosikertomus ja yritysvastuuraportti
Rahoittajat Tapaamiset, tiedotteet, julkaisut, tilinpäätös, osavusikatsaukset
Viranomaiset Tapaamiset, vaikuttaminen järjestöissä, kts. Raision jäsenyydet
EU  
Alihankkijat Suorat kontaktit, tapaamiset, auditoinnit, Supplier Code of Conduct, Supplier Self-Assessment Questionnaire
Yhteistyökumppanit Suorat kontaktit, tapaamiset
Media Suorat kontaktit, tapaamiset, haastattelut, lehdistötilaisuudet, seminaarit, tiedotteet, sosiaalinen media, nettisivut
Lähiyhteisöt Tilaisuudet, yritysvierailut, nettisivut
Oppilaitokset Kummikoulut, puhujavierailut, yritysvierailut
Yliopistot ja korkeakoulut Henkilökohtaiset kontaktit, tutkimusyhteistyö, yhteistyö Raision Tutkimussäätiön kautta
Järjestöt ja jäsenyydet Yhteisseminaarit ja –tilaisuudet, Raision edustukset ja jäsenyydet järjestöissä, nettisivut
Ruoan, ravitsemuksen ja terveyden asiantuntijat  
Ammattiliitot Tapaamiset, sopimukset, yhteistyö muiden yritysten kanssa, kehitysprojektit kuten työturvallisuuden kehittämisprojekti