Skip to Content

Osaaminen

Osaamisen kehittämisessä panostettiin ammatillisen koulutuksen ja sisäisen toiminnan kehittämisen lisäksi muun muassa viestintä-, työturvallisuus-, ensiapu- ja tietotekniikkakoulutukseen sekä laatu- ja ympäristöasioihin.

Henkilöstön kehityskeskustelut

Raision kehityskeskustelut kattoivat 26 % (31 %) henkilöstöstä  pitkän tähtäimen tavoitteen ollessa 100 %. Suomen toimipisteissä kehityskeskustelujen kattavuus oli 100 % ja Isossa-Britanniassa 11 %. Isossa-Britanniassa kehityskeskustelut on otettu käyttöön pääosin johdolle, keskiijohdolle sekä avainhenkilöille. Tšekissä kehityskeskustelujen käyttöönottoa valmisteltiin vuonna 2013 koulutuksin ja keskustelut aloitetaan vuonna 2014.

Henkilöstön osaaminen

  • Brändit-yksikkö jatkoi laajennetun johtoryhmän kokouskäytäntöä, joka otettiin käyttöön yksikön uudelleenorganisoinnin yhteydessä. Vuonna 2013 laajennettuja johtoryhmätapaamisia oli kaksi ja niihin osallistuivat keskeiset johtajat eri liiketoiminnoista. Kokouskäytännön tavoitteena on syventää osaamista Raisio-konsernin strategiasta ja eri liiketoiminnoista, parantaa yksikön sisäistä yhteistyötä ja tehostaa liiketoimintoja.
  • Raisio jatkoi esimiestyön ja henkilöstöviestinnän vahvistamista. Esimiehille järjestettiin useita koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, joissa painottuivat Raision ajankohtaiset asiat ja yhtiön kehittäminen myös vastuullisuuden näkökulmasta.
  • Trainee-ohjelman painopiste oli vuonna 2013 Raisioagron liiketoiminnassa. Trainee-ohjelmaan otetaan opiskeluistaan vasta valmistunut tai valmistumassa oleva henkilö, joka työssäoppimisen ja tehtäväkierron kautta pätevöityy tehtäväänsä Raisiossa. Pääosin harjoittelijat jatkavat töissä Raisiossa myös harjoittelujakson jälkeen.
  • Esimiesvalmennuksia toteutettiin laajalti eri maissa ja yksiköissä. Suomessa jatkettiin Raision sisäistä pitkäkestoista esimies- ja asiantuntijavalmennusta. Isossa-Britanniassa järjestettiin yleisen esimieskoulutuksen lisäksi koulutusta perehdyttämisestä ja muuttuneista HR-käytännöistä. Tšekissä esimiehille koulututettiin kehityskeskustelukäytäntöä. Kehityskeskustelut aloitetaan Tšekissä asteittan vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi asiantuntija- tai esimiestehtävissä työskentelevät kehittivät liiketoiminta- ja johtamisosaamistaan osallistumalla eMBA-ohjelmiin.
  • Varhaisen välittämisen mallia ja sairauspoissaolokäytäntöjä täsmennettiin ja esimiehille järjestettiin niihin liittyvää koulutusta.
  • Raision sisäisten työpajaohjaajien kysyntä on ollut suurta. Uusi työpajaohjaajien valmennus käynnistettiin vuonna 2013. Työpajaohjaajat vetävät osallistavia ideariihiä, sekä ongelmanratkaisu- ja suunnittelukokouksia. Suomessa työpajaohjaajat vetivät läpi henkilöstön mielipidekyselyn tulostyöpajat henkilöstölle.
  • Johtava Raisio -esimiesvalmennuksen seitsemäs ryhmä jatkoi opiskelujaan keväälle 2013 saakka. Koulutuksen tavoitteita olivat vision ja strategian toteuttaminen käytännössä, strateginen liiketaloudellinen osaaminen sekä viestinnän, johtamistaitojen ja yhteistyön kehittäminen. Koulutuksen punaisia lankoja olivat tulevaisuus, vaikuttaminen ja viestintä.
  • Muutosprojektien suunnitteluun, muutoksista kommunikoinnin ja muutoksenhallintataitojen kehittämiseen panostettiin mm. esimiesviestintää parantamalla.
  • Ajasta ja paikasta riippumattomille yritysvierailuille laadittua virtuaalivierailupakettia käytettiin oppilaitosyhteistyössä ja työnantajamielikuvan kehittämisessä.
  • Raisio käytti 257 000 (404 000) euroa henkilöstönsä kouluttamiseen. Tähän lukuun eivät sisälly sisäiset koulutukset.