Skip to Content
$infotext.getData()

Kuluttajabrändit, Länsi-Eurooppa

Raision tärkeimmät tuoteryhmät Ison-Britannian markkinoilla ovat aamiais- ja välipalatuotteet. Iso-Britannia on Raision Brändit-yksikön suurin markkina-alue. Raisio omia brändejä ovat Honey Monster, Harvest Chewee ja Dormen. Lisäksi Raisio on merkittävä asiakkaidensa brändeillä valmistettavien välipalapatukoiden valmistaja.

Keskeistä vuonna 2013

  • Välipalapatukoiden myynti kehittyi hyvin vuonna 2013. Erityisen hyvin kasvoi partnereiden brändeillä valmistettujen tuotteiden myynti.
  • Omien aamiais- ja välipalabrändien myynti väheni. Merkittävimmän tähän vaikuttivat aamiaismurojen hinnan korotus, matala promootiotaso ja sokeriin kohdistuva ulkoinen paine. Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi on aloitettu.
  • Osana toimintojen tehostamista päätettiin syksyllä 2013 keskittää Tywynin tehtaan välipalapatukoiden valmistus Newportin tehtaalle. Tuotannon siirto on toteutettu ja täyteen vauhtiin tuotannon arvioidaan pääsevän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimintaympäristö

Ison-Britannian heikosta kuluttajakysynnästä johtuen myös Raision aamiaistuotteiden myynti pieneni selvästi vertailuvuodesta. Aamiais- ja välipalatuotteiden kokonaismarkkinoilla promootiotaso säilyi korkeana ja kuluttajakysyntä hintavetoisena.

Vuosi 2013

Raisio päätti elokuussa 2013 osana toimintojen tehostamista keskittää Tywynin tehtaan välipalapatukoiden valmistuksen Etelä-Walesissa sijaitsevalle Newportin tehtaalle. Tuotannon siirto sujui hyvin, mutta jatkuvasti käynnissä olleen tehtaan merkittävä laajentaminen on ollut haastava projekti, joka on heikentänyt tehtaan tehokkuutta, joustavuutta ja toimitusvarmuutta.

Newportin tehtaalla toteutettiin mittava laajennusinvestointi

Täyteen vauhtiin tuotannon Newportissa arvioidaan pääsevän vuoden2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Investoinnin myötä Newportin tehdas on Euroopan suurimpia välipalapatukoiden valmistajia mittavan investoinnin lisätessä valmistuskapasiteettia ja parantaessa kasvumahdollisuuksia merkittävästi.

Raision aamiais- ja välipalatuotteiden valikoimasta yli puolet on omia brändituotteita. Näistä suurin on Honey Monster. Muita tunnettuja brändejä ovat Harvest Cheweee ja Dormen ja Good Grain. Tunnetuin lisensoiduista brändeistä on Weightwatchers. Raisio on merkittävä vähittäiskaupan omien merkkituotteiden ja partnereiden brändeillä myytävien välipalojen valmistaja.