Skip to Content

Raision kestävä ruokaketju

Vastuullisuus näkyy Raision visiossa

Raision visio on olla ekologisten ja terveellisten välipalojen edelläkävijä johtavilla brändeillä sekä kestävän ruokaketjun aktiivinen kehittäjä.

Kestävä kehitys tuli osaksi Raisio-konsernin visiota ja strategiaa vuonna 2007, kun Raision uusi johto määritteli Raision strategian ja vision uudelleen kriisivuoden 2006 päätteeksi. Uuden strategian myötä Raision tulos on parantunut seitsemän peräkkäisen vuoden ajan. Näiden seitsemän vuoden aikana Raisio on tehnyt paljon työtä kehittääkseen ja ymmärtääkseen toimintaketjunsa vastuullisuutta ja ympäristövaikutuksia. Lisätietoa tuotteiden elinkaaren aikaisista vaikutuksista on saatu esimerkiksi hiili- ja vesijalanjälkilaskelmilla.

Yritysvastuun hallinnointi

Raisio ottaa vastuullisen liiketoiminnan näkökohdat huomioon konsernin päätöksenteossa organisaation kaikilla tasoilla. Raision johto laatii yritysvastuun seurantaa varten laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskatsauksen, joka käsitellään Raision hallituksessa vuosittain sekä konsernin johtoryhmässä kahdesti vuodessa. Lisäksi liiketoimintojen johtoryhmät arvioivat vuosittain yritysvastuuseen liittyvät näkökohdat ja tavoitteet, joiden toteutumista seurataan jatkuvasti. Vastuullisuusnäkökohdat on otettu mukaan Raision prosessikuvauksiin ja tuloskortteihin, ja niitä seurataan myös osana laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Tätä kautta vastuullisuusnäkökohdat siirtyvät myös laajasti osaksi Raision käytännön toimintaa.