Skip to Content
$infotext.getData()

Kalanrehut

Raisioagron kalanrehujen myynti Suomessa kasvoi lähes kolmanneksen innovatiivisen kalanrehukeksinnön ja ympäristönäkökulmat huomioivan tuotevalikoiman ansiosta. Myös sääolosuhteet päämarkkina-alueilla Suomessa ja Luoteis-Venäjällä suosivat kalankasvatusta vuonna 2013.

Hercules LP Opti -tuotekonsepti on otettu markkinoilla erittäin hyvin vastaan ja keksinnön ansiosta Raisioagron asema Suomen markkinoilla vahvistui merkittävästi vuonna 2013. Raisioagro on Suomen ainoa kotimainen kalanrehujen valmistaja.

Uusi kalanrehukeksintö kasvatti myyntiä

Tärkeimmällä vientimarkkinalla Luoteis-Venäjällä Raisioagro on merkittävä toimija. Meillä on sopivat tuotteet kasvaville Luoteis-Venäjän markkinoille, sillä kalankasvatuksen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään nykyisin enemmän huomiota. Raisioagron valmistamista kalanrehuista noin puolet menee vientiin.

Hercules LP ΩPTI -konseptissa yhdistyvät uusi keksintö ja ympäristöasiat

Opti-uutuus kuuluu Raisioagron ympäristöystävälliseen Hercules LP -tuotesarjaan (LP = low phosphorus). Hercules LP lanseerattiin markkinoille vuonna 2009 ja siinä hyödynnettiin ensimmäisenä maailmassa isojen kirjolohien rehuissa fytaasientsyymiä, jonka ansiosta vesistöjen fosforikuormitus pieneni 26 %.

Uusi Opti -rehu on kehitetty lohien kasvatuksen loppuvaiheeseen varmistamaan rasvaisten kalojen luontaisten, ihmisille terveellisten EPA- ja DHA-rasvahappojen optimaalinen määrä. Raisioagro on ollut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keskeinen yhteistyökumppani uuden kalanrehun kehittämisessä.

Raision pörssitiedote 7.1.2014: Raisio ja Intellectual Ventures patentoivat suomalaisen kalanrehukeksinnön USA:han

Kasviöljy korvaa luonnonkaloista saatavaa kalaöljyä

Kasvatettujen lohien rehuissa on maailmalla käytetty viime vuosina yhä enemmän kasviöljyjä, sillä selvästi kalliimman kalaöljyn korvaaminen edullisemmalla kasviöljyllä parantaa kalankasvatuksen tuotantoketjua ja kannattavuutta merkittävästi. Kalaöljyn korkea hinta kertoo sen volyymin niukkuudesta tarpeeseen nähden. Kasviöljyn käytön lisääminen pienentää luonnonkalakantojen riittävyyteen kohdistuvaa painetta.

Kasviöljyn käytön lisäämisen myötä lohen sisältämien terveellisten rasvahappojen määrä vähenee, koska kalalle niiden pääasiallisena lähteenä on kalaöljy. Raisioagro käyttää kalaöljyä korvaavana öljynä kotimaista rypsiöljyä, jolloin myös kalanrehujen kotimaisuusaste nousee. Hercules LP Optilla lohen EPA- ja DHA-rasvahapot kyetään palauttamaan takaisin ravitsemussuositusten mukaiselle tasolle, koska loppukasvatusvaiheen rehu sisältää suuren määrän kalaöljyä.

Hercules LP Optin ansiosta suomalainen kirjolohi on edelleen tärkeä EPA- ja DHA-rasvahappojen lähde. Raisioagron LP Opti -rehuilla ruokittu kirjolohi sisältää Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kalankäyttösuosituksen (200 grammaa kalaa viikossa) mukaisen määrän sydämelle ja verisuonille terveellisiä rasvahappoja ja pienentää kalanviljelyn ympäristövaikutusta.