Skip to Content

Ympäristö

Raisio on selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Kestävät toimintatavat ja avoimuus luovat perustan Raision vastuulliselle ympäristötyölle.

Keskeistä vuonna 2013

  • Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusinvestointeja toteutettiin Raision Suomen toimipaikoilla n. 1,2 miljoonalla eurolla. Noin 60 % investoinneista tähtäsi energiatehokkuuden parantamiseen ja noin 20 % prosessiturvallisuuden kehittämiseen.
  • Raisio-konserni välttyi pahoilta ympäristövahingoilta. Pienempiä tapauksia sattui Suomessa ja Isossa-Britanniassa.
  • Suomessa Raisio on mukana seudullisessa Raision-Naantalin alueen hajupäästöjen leviämisselvityksessä. Hajumittaukset Raision tehdasalueella suoritettiin lokakuussa. Lopullinen raportti ja hajumallinnus valmistuu Ilmatieteenlaitoksen toimesta vuoden 2014 kevään aikana.
  • Syksyn aikana toteutettiin myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaukset Raisiossa kasviöljytehtaalla sekä pölypäästöt mitattiin Nokialla. Edellä mainitut mittaustulokset täyttivät ympäristölupapäätösten vaatimukset.

Ympäristöhankkeet

Raisio on tunnistanut kestävän kehityksen tärkeimpiä alueita tuotteiden elinkaariarvioinnin avulla, keskittynyt hävikin ja energiankulutuksen pienentämiseen sekä auttanut sopimusviljelijöitään viljelemään kestävämmin ja tehokkaammin. Raisio tekee yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa useissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja toimintaketjun tehostamiseksi. Raisiolle on tärkeää vaikuttaa koko ruokaketjun kestävyyteen, sillä suurin osa sen ympäristövaikutuksista tapahtuu Raision oman toiminnan ulkopuolella.

Lue lisää sidosryhmien kanssa tehdyistä ympäristöhankkeista

Ympäristöraportoinnin laajuus

Vuonna 2013 toteutuneiden Suomen non-dairy-tehtaan ja USA:n esteröintilaitoksen myyntien jälkeen Raisiolla on tuotantoa yhteensä neljässä maassa: Suomessa, Isossa-Britanniassa, Puolassa ja Tsekissä.

Raision ympäristöraportointi kattaa keskeisten ympäristövaikutusten osalta kaikki konsernin jatkuvat liiketoiminnot Suomessa ja Iso-Britanniassa. Puolassa sijaitsevan Sulman tehdas sisältyy raportointiin vuoden 2012 alusta, ja Tšekin Candy Plus -yhtiön kaksi tuotantolaitosta ovat mukana vuoden 2013 tiedoissa. Liiketoimintojen myyntien johdosta raportointilaajuudesta on poistunut Turussa sijaitseva non dairy-tehdas sekä USA:n esteröintilaitos.
 

TAVOITE 2015

100%

Raision käyttämästä palmuöljystä on sertifioitua.

Lue lisää