Skip to Content

Toimitusjohtajan katsaus

Matti Rihko

Vuosi 2013 oli Raisiolle hyvä. Euroopan taloustilanteen jatkuminen epävarmana ja yritysten marginaalien säilyttäminen oli haastavaa, mutta paine ei voimakkaimmin kohdistunut päivittäistavarakauppaan. Haluan nostaa esiin neljä asiaa, joihin voimme olla tyytyväisiä: 

  • Raisio teki ennätyksellinen 39,3 miljoonan euron liiketuloksen*, mikä on hyvä suoritus Euroopan haastavassa taloustilanteessa. Liiketulos parani lähes 14 prosentilla edellisvuodesta ja oli Raision kaikkien aikojen ennätys.
  • Konsernin tase on pidetty vahvana lähes 72 miljoonan euron positiivisella kassavirralla. Emme siis tehneet vain hyvää tulosta, vaan myös kassavirta oli hyvä.
  • Yhteisyritys Benemilk Oy:n perustaminen Suomeen Intellectual Venturesin kanssa. Meillä on jo nyt lähes 100 uutta Benemilkiin liittyvää ideaa, joista osaa työstämme eteenpäin patenttihakemuksiksi. Tavoitteena on Benemilkin kansainvälinen kaupallistaminen sekä merkityksellisen IPR-salkun luominen. Vuoden 2013 lopulla Benemilk Oy otti lisäaskeleen. Yhteisyrityksen toimintaa laajennettiin Benemilk-innovaation lisäksi siten, että yhtiö kaupallistaa muitakin elintarvike- ja agroalojen innovaatioita ja niihin liittyvää IPR:ää. Hyvä esimerkki tästä on lohenrehukeksintö, jolle on haettu patenttia. Benemilk Oy:stä on muotoutumassa holding-yhtiö terveellisen ja kestävän ruokaketjun teknologioille ja IPR:lle.
  • Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä haluan nostaa esiin Raision kahdeksana peräkkäisenä vuonna kasvaneen osingon. Kyky parantaa osinkoa vuosi vuodelta tekee meistä positiivisen poikkeuksen suomalaisten pörssiyhtiöiden joukossa.

Brändit-yksikkö paransi, keskittyminen jatkui

Brändit-yksikön liiketulos oli 41,4 miljoonaa euroa*, mikä on 13,6 prosenttia liikevaihdosta. Tulos on hyvä ja liikevoittoprosentti samaa tasoa kuin Euroopan johtavilla bränditaloilla. Vuonna 2013 Raisio ylsi hyviin suorituksiin Pohjois-Euroopan markkina-alueella toteutettujen tehostamistoimien ja tuotevalikoiman uudistamisen myötä sekä Benecol-margariinien hyvän myynnin kehityksen ansiosta Puolassa. Myös makeisliiketoiminta menestyi hyvin. Vastaavasti meillä on myös haasteita, jotka otamme vakavasti. Yksi haasteista on Benecol- tuotteiden asiakasvolyymeihin liittyvä volatiliteetti.

Käynnissä on ollut ja on edelleen merkittäviä tuotannonsiirtoja, jotka ovat osa Raision toimintojen tehostamista ja keskittymistä Länsi-Euroopan markkina-alueella. Projektit etenevät hyvin, mutta ne tuovat haasteita mm. kustannusten hallintaan ja toimitusvarmuuteen. Vasta kun molemmat käynnissä olevat projektit on saatu päätökseen, voimme nähdä niiden positiiviset vaikutukset. Tämäkin on haaste, joka meidän täytyy ottaa vakavasti.

Raisioagrolla oikea suunta

Raisioagro osoitti vuonna 2013 kykynsä parantaa kannattavuutta tekemällä 3,1 miljoonan euron liiketuloksen. Tämä on osoitus siitä, että Raisioagro on oikealla tiellä saavuttaakseen minimitasona pidettävän 5 miljoonan euron liiketuloksen.

Raisioagro tulee panostamaan lisäarvotuotteisiin, kuten Benemilkiin, kalanrehuihin ja verkkokauppaan. Raisioagrolla on edessä työntäyteiset ajat, minkä tuloksena yhtiö on vahvempi kuin koskaan.

Näkymät vuodelle 2014

Vuonna 2014 Raision tavoitteena on liiketuloksen parantaminen edelleen. Raisio on yrityksenä tarpeeksi vahva voidakseen tehdä yrityskauppoja mikäli sopivia kohteita on tarjolla.

Benemilk Oy on aktiivisen ja jännittävän tien alussa. Olemme aloittaneet roadshow-kiertueet potentiaalisten kansainvälisten Benemilk-lisenssikumppaneiden tapaamiseksi. On erittäin mielenkiintoista nähdä, mihin pystymme.

Matti Rihko
Toimitusjohtaja
Raisio Oyj


* ilman kertaeriä