Skip to Content

Ympäristötavoitteet 2012-2016

Raision tavoitteena on merkittävimpien ympäristötekijöiden, eli energian ja veden käytön vähentäminen sekä jäteveden ja jätteen synnyn ehkäisy. Suomen tuotantolaitoksille asetettiin vuonna 2013 uudet ympäristötavoitteet. Muiden maiden tuotantolaitoksille tavoitteet asetetaan heti, kun seurantatietoa on kerätty riittävästi.

Vuonna 2011 Raisio asetti numeeriset ympäristötavoitteet Suomen tuotantolaitoksille vuosiksi 2012-2014. Vertailuvuotena oli 2011. Viime vuonna Raisio asetti uudet tavoitteet Suomen tuotantolaitoksille seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Samalla koko konsernin laskennalliset tavoitteet vuosille 2014 -2016 tarkistettiin vastaamaan nykyisiä jatkuvia liiketoimintoja ja muuttuneita tuotantorakenteita. Jatkossa Raisio asettaa tavoitteet vuosittain aina vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

TAVOITE 2016

Ei kaatopaikka-
jätettä

Raision tavoite on, että vuonna 2016 emme tuota Suomessa yhtään kaatopaikkajätettä.

SAAVUTUS

Energian ominaiskäyttö väheni Raision Suomen tuotantolaitoksilla vuodesta 2011 vuoteen 2013

2,6 %

tuotetonnia kohden.

SAAVUTUS

Kaatopaikkajätemäärä väheni Raision Suomen tuotantolaitoksilla vertailuvuoteen nähden

40 %.

Tavoitteet ja toteuma

Tavoitteet on asetettu hyödykkeiden ominaiskäytölle tuotetonnia kohden.

Vuosi 2013

Vuoteen 2011 verrattuna energian ominaiskäyttö tuotetonnia kohden väheni vuonna 2013 vajaalla 2,6 prosentilla. Talousveden ominaiskulutus väheni 3,8 prosenttia. Jäteveden volyymia ei pystytty kaikissa laitoksissa yhtä tehokkaasti vähentämään, koska jätevesimäärään vaikuttaa myös höyryn käytöstä syntyvä lauhdeveden määrä. Kaatopaikkajätemäärä väheni vertailuvuoteen nähden 40 prosentilla.

Raisiossa sijaitseva kasviöljytehdas lopetti tammikuun 2014 lopulla tuotantotoimintansa toistaiseksi. Tehtaan epävarman tilanteen vuoksi sille ei ole asetettu ympäristötavoitteita tulevalle kolmivuotiskaudelle. Kasviöljytehtaan tuotannon keskeytys sekä Turun nondairy-tehtaan poistuminen volyymeista näkyy ympäristötavoitteiden ominaiskäyttömäärissä.

Ympäristötavoitteet 2014-2016

Kaikki Raision ympäristötavoitteet 2014 – 2016 on asetettu niin, että ne ohjaavat hallittuun ja tehokkaaseen toimintaan. Energian kulutuksen vähentämistä tulevina vuosina vaikeuttaa rehuille asetetut uudet hygieniavaatimukset, jotka tulevat lisäämään höyryn käyttöä. Raision tavoitteena on kuitenkin saada energian ominaiskäyttömäärä tuotetonnia kohden vähennettyä vajaalla 9 prosentilla vuoden 2013 tasoon nähden.

Raision tehostetussa tarkkailussa ovat vesien ominaismäärät tuotetonnia kohden. Raision tuotantovolyymien ennustetusta kasvusta johtuen veden ominaiskäytön ennustetaan kasvavan. Raisio tavoittelee jäteveden ominaismäärälle noin kahden prosentin laskua vuoden 2013 tasoon nähden. Toisin sanoen ennustetut muutokset tuotantovolyymeissä säilyttävät tavoitteet edelleen haastavina. Raision jätteitä koskeva tavoite on, että Suomessa kaatopaikkajätettä ei synny enää vuonna 2016.