Skip to Content

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen katsaus

Raision taloudellisesta katsauksesta löydät konsernin avainluvut ja liikevaihdon sekä tietoa kannattavuudesta, taseesta ja rahoituksesta.

Raision taloudellinen katsaus

Taloudellinen raportointi

Raisio-konserni raportoi jatkuvien toimintojen mukaisesti. Kaikki Raision tilinpäätöksessä esitetyt luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Jatkuvien toimintojen mukaisesti raportoitavat yksiköt ovat Brändit ja Raisioagro.

Raision tilinpäätös 2013

Kannattavuus ja jatkuvuus

  • Raisio-konsernin omavaraisuusaste 31.12.2013 oli 68,2 (vuonna 2013 64,1) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste oli -8,6 (4,9) prosenttia.
  • Oman pääoman tuotto viiden vuoden keskiarvolla on 5,08 prosenttia.
  • Sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden keskiarvolla on 6,12 prosenttia.

Henkilöstön palkat

Raisio seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Raision palkat ja palkkiot jatkuvista toiminnoista olivat vuonna 2013 yhteensä 65 (66) miljoonaa euroa henkilöstösivukuluineen.