Skip to Content

Strategiset tavoitteet

Raisio visio on olla ekologisten ja terveellisten välipalojen edelläkävijä johtavilla brändeillä sekä kestävän ruokaketjun aktiivinen kehittäjä. Yhtiön strategiset tavoitteet rakentuvat tämän vision pohjalta.

Raisio oli vuoden 2013 loppupuolella julkaistussa tutkimuksessa Helsingin Pörssin parhaiten tuottava osake*. Lisäksi Raisio on vahvistanut asemaansa Suomen kannattavimpana pörssilistattuna elintarvikeyhtiönä, joka on kyennyt kasvattamaan osinkoaan jo kahdeksana peräkkäisenä vuonna.

Raisio-konserni teki vuonna 2013 ennätyksellisen, lähes 40 miljoonan euron liiketuloksen. Liiketuloksen selvä parantaminen Euroopan haastavassa taloustilanteessa on yritykseltä ja organisaatiolta hyvä suoritus. Yli 70 miljoonan euron positiivisella kassavirralla konsernin tase on pidetty vahvana. Kasvujakson aikana velattomin kauppahinnoin toteutetuista yli 200 miljoonan euron yritysostoista huolimatta Raisio on jälleen nettovelaton yhtiö. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet jatkaa kasvujakson toteuttamista strategiamme mukaisesti.

Keskittymistä ja tehostamista

Kasvujaksonsa aikana Raisio on paitsi toteuttanut yritysostoja, myös luopunut liiketoiminnoista, jotka eivät ole yhtiön strategian ytimessä ja joiden kehittämiseksi muilla toimijoilla on hyvät mahdollisuudet. Vuonna 2013 Raisio myi Turussa sijaitsevan non-dairy -tehtaan ja USA:ssa sijainneen esteröintilaitoksen.

Raisio on aktiivinen innovoija

Raisiolta keksintöjä globaaleihin haasteisiin

Meillä on myös liiketoimintoja, kuten lähes 100 miljoonan euron makeisbisnes, jotka täydentävät visiotamme olemalla markkina-alueillaan hyvä ja kasvava business ja joissa visiomme mukaista ekologisuutta kyetään edelleen lisäämään asiakkaiden tarpeiden mukaisella kehitystyöllä.
Vuosi 2013 oli Raisiolle keskittymisen ja tehostamisen vuosi. Toteutimme ja käynnistimme useita toiminnan tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä ja investointeja. Investoinneista merkittävimmät ovat Ison-Britannian välipalapatukoiden ja makeistuotannon valmistuksen siirrot toisille tehdaspaikkakunnille lopetettavilta tehtailta. Välipalapatukoiden valmistus Newportin tehtaalla saadaan täyteen vauhtiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja makeistuotannon siirto toiselle tehtaalle Isossa-Britanniassa ja Tšekissä sijaitsevalle Rohatecin tehtaalle otetaan käyttöön toisella vuosipuoliskolla.

Raisio on erittäin aktiivinen innovoija elintarvikeketjun globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Olemme viime vuosien aikana kyenneet tuottamaan keksintöjä, joilla parannetaan kotieläintuotannon hyötysuhdetta kannattavasti. Raisio jatkaa maailmanparannusta, koska meillä on kykyä, halua ja osaamista luoda innovaatioita, joilla elintarvikeketjun kannattavuutta ja tehokkuutta kyetään parantamaan kestävästi. 

Brändien tavoitteena kannattava kasvu

Brändit-yksikön toiminnoissa edelläkävijyys toteutuu kuluttajien tarpeisiin vastaavien terveellisten ja ekologisten välipalojen kehittämisenä ja niiden osuuden kasvuna. Raision tavoitteena on kasvaa kannattavasti sekä yritysostoin että orgaanisesti.

Kuluttajabrändeissä tavoitteita ovat:

  • Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen
  • Brändituotteiden osuuden kasvattaminen tuotevalikoimasta
  • Kannattava kasvu yritysostoin ja orgaanisesti

Benecolin tavoitteita ovat:

  • Kilpailukyvyn vahvistaminen nykyisillä markkinoilla yhdessä partnereiden kanssa
  • Laajentuminen uusille markkinoille
  • Uusien tuotteiden kehittäminen ja kaupallistaminen

Raisioagron tavoitteena kannattavuuden parantaminen

Raisioagrossa edelläkävijyys näkyy yhtiön kykynä tuottaa uusia keksintöjä, joilla kotieläintuotannon hyötysuhdetta ja kannattavuutta kyetään parantamaan kestävästi. Raisioagrossa orgaanista kasvua haetaan uuden ajan maatalouskaupan tilojen tarpeisiin vastaavalla tuotevalikoimalla ja kokonaisvaltaisella palvelukonseptilla.

Raisioagron tavoitteita ovat:

  • Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen
  • Asiakkaille lisäarvoa tuovien innovaatioiden kehittäminen ja kaupallistaminen
  • Kustannustehokkuuden parantaminen
  • Verkkokauppamyynnin kasvattaminen ja tuotantopanosten valikoiman laajentaminen

Ambitio kasvujakson lopussa 


 

* Boston Consulting Group 11/2013