Skip to Content

Strategiset jaksot

Raision viimeiset seitsemän vuotta voidaan jakaa kolmeen strategiseen jaksoon. Käänteen ja kannattavuuden parantamisen jälkeen Raisio siirtyi vuonna 2010 kasvun jaksoon, joka jatkuu edelleen.

Raision EBIT 2007-2013

Jatkuvat toiminnot ilman kertaeriä

Vuodesta 2010 eteenpäin: Kasvu

Raision tärkein tavoite on kannattava kasvu yritysostoin ja orgaanisesti. Vaikka Raision kolmen strategisen jakson haasteet ovat olleet hyvin erilaisia, yhteistä menestymiselle jokaisella jaksolla on ollut kyky havaita mahdollisuudet ja hyödyntää niitä tehokkaasti sekä sopeuttaa toiminta ripeästi liiketoimintaympäristön merkittäviin ja nopeisiin muutoksiin.

Raisio on yritysostojen jälkeen nettovelaton yhtiö

Raisio on osoittanut kykynsä tehdä onnistuneita yritysostoja. Toteutetuissa kaupoissa toteutuvat Raision yritysostoille asettamat kriteerit. Kasvujaksonsa aikana Raisio on toteuttanut neljä yritysostoa, joista kaksi suurinta Isossa-Britanniassa, yksi Puolassa ja yksi Tšekissä.

Kasvujakson aikana velattomin kauppahinnoin toteutetuista yli 200 miljoonan euron yritysostoista huolimatta Raisio on jälleen nettovelaton yhtiö. Tämä antaa Raisiolle hyvät mahdollisuudet jatkaa kasvujakson toteuttamista strategiansa mukaisesti.

Yritysostot ja -myynnit 2012-2013

Raisio myi non-dairy -liiketoimintansa käyttöomaisuuden sekä Nordic Milkfreedom ja Soygurt-brändit norjalaiselle Kavlille 5.3.2013 allekirjoitetulla sopimuksella. Liiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle 9.5.2013. Raisiolle non-dairy -liiketoiminnan vuosittainen liikevaihto oli noin 7 miljoonaa euroa. Brändit-yksikön vuoden toisen neljänneksen liiketulokseen on kirjattu 0,6 miljoonan euron kertaerä non-dairy -liiketoiminnan myynnistä aiheutuneita omaisuuserien alaskirjauksia sekä kuluja.

Raisio myi ja luovutti 18.4.2013 allekirjoitetulla sopimuksella Yhdysvalloissa sijaitsevan esteröinti-laitoksensa yhdysvaltalaiselle Avoca Inc:lle. Raisiolle Summervillen tehdas toimi varalaitoksena, jota ajettiin pienellä volyymillä. Vuonna 2012 tehtaan liikevaihto ilman kasvistanoliesterin valmistusta oli noin 3,2 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Benecol-tuotteiden sisältämän ainesosan toimitusketjua on tehostettu.

Raisio osti 13.11.2012 tšekkiläisen Candy Plus -makeisyhtiön. Kohteen velaton kauppahinta oli 20,5 miljoonaa euroa ja se sisälsi uuden 2,3 miljoonan euron investoinnin täytelakritsilinjaan. Raisio suoritti kauppahinnan kassavaroistaan. Yritysosto täydentää Raision Isosta-Britanniasta hankkimaa kannattavaa makeisliiketoimintaa.

Raisio osti 20.3.2012 puolalaisen Sulma sp. z o.o:n pasta- ja suurimoliiketoiminnan, siihen kuuluvat immateriaalioikeudet sekä käyttö- ja vaihto-omaisuuden. Kaupan arvo oli 2,4 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa Puolan zlotya). Kauppahinta suoritettiin käteisellä, eikä Raision vastattavaksi siirtynyt velkoja. Sulman liiketoiminnan ostolla Raisio vahvistaa asemaansa sekä Puolan markkinoilla että pastoissa.

Vuodet 2008-2009: Kannattavuus

Suomen kannattavin pörssilistattu elintarvikeyhtiöVuosien 2008 ja 2009 kannattavuusjakson aikana Raisio keskittyi kannattavuuden parantamiseen. Siihen tähtäävistä toimenpiteistä merkittävimpiä olivat tuotevalikoiman uudistaminen kuluttajien tarpeita vastaavaksi ja liiketoiminnan prosessien TEHOSTAMINEN. Raisio toteutti uutuustuotelanseerauksia kotimarkkina-alueillaan ja valmisteli etenemistä uusille markkina-alueille ja uusiin tuotekategorioihin. Myös yhtiön Itä-Euroopan elintarviketoimintoja rationalisoitiin kannattavuuden parantamiseksi.

Vuonna 2009 Raisio myi margariiniliiketoimintansa Bungelle. Margariiniliiketoiminnan myynnin myötä Raisio keskittyi strategisesti entistä selkeämmin viljapohjaisiin tuotteisiin ja sai lisäresursseja muiden liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. Kannattavuusvaiheen lopussa Raisio oli noussut Suomen kannattavimmaksi pörssilistatuksi elintarvikeyhtiöksi.

Vuosi 2007: Käänne

Vuoden 2007 käännejakson aikana Raisio luopui tappiollisista liiketoiminnoistaan, kuten perunaliiketoiminnasta ja diagnostiikkaliiketoiminnasta, sekä myi erikoisrehuja valmistavan yhtiön ja osuutensa puolalaisesta meijerialan yrityksestä. Myös organisaatiota virtaviivaistettiin ja toimintoja tehostettiin.

Benecol-brändiin ja kasvistanoliesteriin liittyvien oikeuksien palautuminen pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta McNeililtä antoi Raisiolle mahdollisuuden keskittyä oman liiketoiminnan ja tuotesovellusten kehittämiseen.

Raision strategiset jaksot