Skip to Content

Raisioagro

Vuonna 2013 Raisioagron tutkimustoiminnan pääpaino oli Benemilk®-rehuinnovaation tehon todentaminen tieteellisin tutkimuksin eri eläinroduilla ja ruokintamalleilla. Lisäksi Suomen markkinoille kehitettiin ja lanseerattiin uusia Benemilk-tuotteita niin, että tuoteperheestä löytyy nyt tuote kaikkiin Suomen yleisimpiin ruokintamalleihin.

Benemilk-innovaatioon liittyviä tieteellisiä tutkimuksia tehtiin vuoden 2013 aikana Suomen lisäksi Hollannissa, Ruotsissa ja Ranskassa. Näistä tutkimuslaitoksista saatujen tutkimustulosten perusteella tiedämme, että Benemilk-konsepti toimii sekä nurmisäilörehuun että maissisäilörehuun perustuvalla ruokinnalla ja eri lehmäroduilla. Energiakorjattu maitotuotos on näissä tutkimuksissa noussut keskimäärin yli 2,5 kg/lehmä/päivä. Vastaavasti rehuhyötysuhde ilmaistuna kilo energiakorjattua maitoa/kilo rehua on parantunut lähes 10 %.

Benemilk-rehujen teho todennettu tieteellisin tutkimuksin

Syksyllä Benemilk-tuotevalikoimaa laajennettiin viidellä uudella rehulla. Suomessa myynnissä olevaan Benemilk-tuoteperheeseen kuuluu kolme täysrehua ja neljä valkuaisrehua sekä rehu lypsyrobottiruokintaan. Vuonna 2013 jätettiin lukuisia uusia Benemilk-innovaatioon liittyviä patenttihakemuksia. 

Benemilk Oy

Terveellistä lohta kestävästi kasvattaen

Raisioagro on ollut suomalaisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keskeinen yhteistyökumppani uuden kalanrehun kehittämisessä. Lohien ruokintaa voidaan muuttaa kasvipohjaisemmaksi ilman, että kalan hyvät ravintoarvot heikkenevät. Keksinnön myötä lohenkasvatuksen kannattavuus ja ekologinen kestävyys paranevat, kun luonnonkaloista peräisin olevan kalaöljyn käyttöä kyetään vähentämään selvästi.

Raision pörssitiedote 7.1.2014: Raisio ja Intellectual Ventures patentoivat suomalaisen kalanrehukeksinnön USA:han

Rypsiöljyn käyttö lohien rehuissa auttaa pienentämään luonnonkalakantojen riittävyyteen kohdistuvaa painetta.

Raisioagron kalanrehujen tuotevalikoima uudistui merkittävästi uuden kalanrehukeksinnön käyttöönoton myötä. Raisioagro kehitti Hercules LP ΩPTI -ruokintaohjelman, jolla varmistetaan ihmisille terveellisten ja tärkeiden rasvahappojen muodostumisen lohella samalla kun kalankasvatuksen tuotantoketjua ja kannattavuutta pystytään parantamaan merkittävästi. Suomessa kalankasvattajien eniten käyttämillä Hercules LP –kalanrehuilla kalankasvatuksen fosforipäästöjä kyetään pienentämään noin 26 %:lla.

Tuotekehitystä eläinten tarpeet huomioiden

Raisioagro toi markkinoille myös kalojen Vita-pienpoikasrehut. Uudet Silver Pro –siikarehut sisältävät entistä enemmän valkuaista ja rasvaa kalan tehokkaan kasvun varmistamiseksi.

Sianlihan tuotostasojen kasvaessa rehuihin lisättiin hivenaineita, joiden hyväksikäyttö on entistä parempi, mikä varmistaa tehokkaan kasvun ja eläinten terveyden.

Siipikarjapuolella emobroilerirehut uudistettiin uusia ravintoainesuosituksia vastaaviksi. Munivien kanojen rehuja kehitettiin siten, että ne sopivat entistä paremmin pidentyneeseen munintakauteen.

Tavoitteina innovatiivisuus ja edelläkävijyys

Raisioagron tuotekehityksen tavoitteena on kehittää uusia rehuseoksia ja ruokintaratkaisuja, jotka:

  • parantavat kotieläintuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta
  • varmistavat eläinten hyvinvoinnin ja terveyden
  • pienentävät kotieläintuotannon ympäristökuormitusta
  • helpottavat ruokintatyötä ja
  • parantavat kotieläintuotteiden ravitsemuksellista laatua.

Raisioagro on kotieläinruokinnan ja kalankasvatuksen osaava ammattilainen. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja olemme apuna tilojen tarpeiden mukaisten ruokintaratkaisujen suunnittelussa.

Varmistamme tuotteidemme turvallisuuden ja korkean laadun tehokkaalla omavalvonnalla ja saamiemme laatu- ja ympäristösertifikaattien mukaisesti toimien. Tavoitteemme on parantaa toimintaamme jatkuvasti.