Skip to Content
$infotext.getData()

Raisioagro

Raisioagro on uuden ajan maatalouskauppa sekä kotieläintuottajien ja sopimusviljelijöiden tuttu ja luotettava kumppani. Raisioagron palvelukonsepti kattaa tilojen tarpeet rehuista, lannoitteista ja siemenistä aina tuotantotarvikkeisiin ja polttoöljyihin asti. Raisioagro on innovatiivisten, tehokkaiden, turvallisten sekä ympäristöystävällisten kotieläin- ja kalanrehujen suomalainen valmistaja, jolla on myös ammattimainen ruokintaosaaminen ja viljelyneuvonta.

Keskeistä 2013

  • Benemilk-rehuilla on noin 10 %:n markkinaosuus Suomen lypsykarjanrehujen markkinoista.
  • Benemilk-tuoteperhe laajeni kattamaan suomalaisten maitotilojen yleisimmät ruokintavaihtoehdot.
  • Benemilk-rehujen patenttisuojaa täydennettiin uusilla patenttihakemuksilla. Patenttien käsittely on kesken.
  • Kilpailijoiden lisäkapasiteetin rakennuttaminen ja käyttöönotto kiristi kilpailua kaikissa eläinryhmissä. Suomessa on investointien myötä yhä enemmän rehutuotannon ylikapasiteettia.
  • Raisioagro kehitti Hercules LP Opti –kalanrehukonseptin, joka on jo laajasti suomalaisilla asiakkailla käytössä. Kirjolohen rehuissa pystytään luonnonkaloista peräisin olevaa kalaöljyä korvaamaan ekologisella ja edullisemmalla rypsiöljyllä samalla kun lohien terveellisten rasvahappojen määrä pysyy saantisuositusten mukaisina.
  • Yhteistyökumppaneiden tuotantopanosten ja –tarvikkeiden sekä polttoaineiden myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa.
  • Verkkokaupan kävijämäärät kasvoivat selvästi tuotevalikoiman laajennuksen myötä. Raisioagron verkkokauppa tarjoaa vilja- ja kotieläintiloille laajan valikoiman tilojen tarvitsemia tuotteita kätevästi yhdestä paikasta kustannustehokkaasti.
  • Pula kotimaisesta öljykasvisiemenestä johti kasviöljyteollisuuden yt-neuvottelujen aloittamiseen syksyllä alkuvuonna toteutetuista, mutta uuteen tilanteeseen nähden riittämättömistä toimenpiteistä huolimatta. Raisio jatkaa kasviöljyjen puristusta, mutta on lomauttanut toistaiseksi tehtaansa henkilöstön.

Raisioagrolla vahva markkina-asema

Raisioagron rehuvalikoimaan kuuluvat naudanrehut, sian- ja siipikarjanrehut, rehut muniville kanoille sekä lohen ja siian kasvatukseen. Naudanrehujen osuus Raisioagron koko rehuvolyymistä on yli 50 %. Raisioagro on Suomen suurin kotimaisessa omistuksessa oleva rehuvalmistaja.

Benemilk on Raision huippuinnovaatio

Suomi on Raisioagron suurin markkina-alue. Naudanrehuissa ja munivien kanojen rehuissa Raisioagron markkinaosuus on vajaat 40 %, kalarehuissa yli 50 %. Benemilk-rehut ovat Raision oma huippuinnovaatio, joilla maitotuotos ja maidon pitoisuudet nousevat. Vuonna 2013 Benemilk-rehuilla oli noin 10 %:n markkinaosuus Suomessa myydyissä lypsykarjanrehuissa. 

Benemilk-tilakokemuksia

www.benemilk.fi

Sian- ja siipikarjanrehuissa markkinaosuutemme on noin 25 % Suomen kokonaismarkkinoista. Raisioagro ei ole lähtenyt mukaan Suomeen rakennetun uuden tuotantokapasiteetin mukanaan tuomaan aggressiiviseen hintakilpailuun, vaan on keskittynyt ylläpitämään rehujen korkean laadun huippuluokan ruokintaosaamisen rinnalla.

Raisioagron tärkein vientimarkkina on Luoteis-Venäjä, jonne viedään pääasiassa kalanrehuja ja maatilarehuja. Tärkein vientituote on Hercules LP –kalanrehu, jolla kyetään pienentämään kalankasvatuksen fosforipäästöjä.

Rehutehtaamme sijaitsevat Raisiossa, Kouvolassa ja Ylivieskassa. Naudanrehujen valmistus on keskitetty Ylivieskan ja Kouvolan tehtaille. Raision tehtaalla valmistetaan sian- ja siipikarjanrehut sekä kalanrehut. Kalanrehujen myyntikausi alkaa keväällä ja päättyy myöhään syksyllä. Rehutehtaamme on sijoitettu Suomen kotieläintuotannon keskeisille alueille niin, että raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetusetäisyydet säilyvät kohtuullisina.

Ylivieskan rehutehtaalla valmistetaan naudanrehuja. Tehdas on yksi Euroopan tehokkaimmista tuotantolaitoksista ja sijaitsee Suomen suurimmalla maidontuotantoalueella.

Liiketoimintaympäristö muutoksessa

Kotieläintuotannon hyötysuhdetta on mahdollista nostaa

Globaalit tekijät vaikuttavat yhä selvemmin myös Raisioagron toimintaan. Meille on tärkeää kehittää uusia rehuja ja ruokintaratkaisuja, joilla kotieläintuotannon hyötysuhdetta voidaan parantaa nykyisestä. Hyötysuhteen parantaminen parantaa myös koko ketjun kannattavuutta ja säästää ympäristöä. Eläinproteiinin kysyntä kasvaa globaalisti väestönkasvun ja elintason kasvun myötä, mutta nykyisillä menetelmillä kysynnän kasvuun ei pystytä tulevina vuosina vastaamaan. Agropuolella on jo tehty keksintöjä, joilla kotieläintuotannon hyötysuhdetta kyetään parantamaan, mutta potentiaalia on vielä paljon enempäänkin.

Globaalit tekijät vaikuttavat myös Raisioagron tärkeimpien raaka-aineiden, viljojen, hintoihin. Teollisissa rehuissa viljan osuus on perinteisesti suuri, keskimäärin kaksi kolmasosaa. Arvioimme viljojen hintavolatiliteetin jatkuvan. Viljaraaka-aineiden hintojen heilahteluilla on suora vaikutus Raisioagron liikevaihtoon, sillä hintaheilahtelut näkyvät myös lopputuotteiden hinnoissa.

Uusi rehukapasiteetti kiristää kilpailua

Suomeen rakennettu uusi rehujen tuotantokapasiteetti kiristi hintakilpailua kaikissa eläinryhmissä selvästi. Maidontuotannon kannattavuus pysyi Suomessa hyvällä tasolla, samoin kuin lihasiipikarjan tuotannon kannattavuuskin. Sianlihan tuotannon kannattavuusongelmat jatkuivat ja kananmunien tuotanto kääntyi ylituotannoksi.

Suomen suuret rehutoimijat toivat viime keväänä lähes yhtenä rintamana markkinoille non-gmo -soijaa sisältävien rehujen rinnalle gmo-soijaa sisältävät sian- ja siipikarjan rehut asiakkaidensa tarpeisiin. Osa pienemmistä rehuvalmistajista on jo vuosia käyttänyt gmo-soijaa rehuissaan. Myös Raisioagro toi markkinoille vaihtoehtoiset gmo-soijaa sisältävät sian- ja siipikarjanrehut. Muutoksen myötä rehuasiakkailla on mahdollisuus valita, millaisia rehuja haluavat käyttää. Osa suomalaisesta lihaa jalostavasta teollisuudesta on hyödyntänyt kilpailuetuna non-gmo -soijaa sisältävät rehut.

Maatalouden rakennekehityksen edetessä Suomessa tilojen lukumäärä vähenee edelleen ja jatkavien tilojen keskikoko kasvaa. Tämä edellyttää Raisioagrolta yhä ammattimaisempaa asiakkaiden tarpeiden ja ympäristönäkökohtien ymmärtämistä sekä sopivia tuotteita tilojen tarpeisiin.

Raisioagro-yksikön keskeiset tunnusluvut

    Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013 2013 2012
Liikevaihto M€ 53,4 76,4 70,9 53,5 254,2 255,7
Liiketulos ilman kertaeriä M€ -0,3 2,6 1,3 -0,6 3,1 -0,3
Liiketulos ilman kertaeriä % -0,5 3,4 1,9 -1,1 1,2 -0,1
Kertaerät M€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4
Liiketulos M€ -0,3 2,6 1,3 -0,6 3,1 -0,7
Investoinnit M€ 0,7 0,3 0,7 0,7 2,3 2,0
Nettovarallisuus M€ - - - - 52,4 74,3