Skip to Content

Kuluttajabrändit, Pohjois-Eurooppa

Raisio kehittää, myy ja markkinoi terveellisiä ja ekologisia elintarvikkeita Pohjois-Euroopan markkina-alueella, jonka suurin yksittäinen markkina on Suomi. Tärkeimmät kuluttajabrändit ovat Elovena, Benecol, Provena ja Sunnuntai. Raisio on myös merkittävä raaka-ainetoimittaja Suomen Horeca-sektorille sekä elintarvike- ja leipomoteollisuudelle.

Keskeistä vuonna 2013

  • Pohjois-Euroopan toiminnoissa toteutettiin vuoden 2012 lopussa käynnistetty tervehdyttämisohjelma, jonka tavoitteena oli liiketoiminnan kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden parantaminen sekä tuotesalkun uudistaminen.
  • Kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden ja terveellisten Elovena aamiais- ja välipalatuotteiden myynnin kasvu jatkui vahvana Suomessa.
  • Tuotesalkun uudistamisen myötä valikoimasta poistettiin useita kymmeniä pieniä ja heikkokatteisia tuotteitaRaisio myi keväällä non-dairy liiketoiminnan norjalaiselle Kavli AS:lle.
  • Ruotsissa ja Baltiassa siirryttiin tehokkaaseen jakelijayhteistyömalliin.
  • Liiketoiminnan kannattavuus parani toteutettujen toimenpiteiden myötä merkittävästi.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö Raision Pohjois-Euroopan toiminta-alueella Suomessa, Ruotsissa ja Virossa jatkui haastavana. Päivittäistavaroiden markkinoilla kilpailutilanne Raision edustamissa tuoteryhmissä jatkui tiukkana.

Vuosi 2013

Raision tärkeimpien kuluttajabrändien Elovenan, Benecolin, Provenan ja Sunnuntain myynti kasvoi kuluttajakysynnän kasvun ja kohdennettujen myynti- ja markkinointiaktiviteettien myötä. Perinteisten ja matalakatteisten viljatuotteiden myynti laski tuotesalkun uudistamisen seurauksena.

Elovena- ja Benecol-tuotteiden myynti kasvoi

Elovena-tuotteiden kokonaismyynti kasvoi vuodesta 2012. Erityisesti Elovena Hetki -puurojen, välipalakeksien ja -juomien myynti kasvoi. Elovena palkittiin Mainostajien liiton Vuoden brändinrakentaja -palkinnolla syyskuussa 2013.

Kolesterolia alentavien Benecol-margariinien ja tehojuomien myynti jatkoi kasvuaan. Syyskuussa lanseerattu Benecol mustikka -tehojuoma vakiinnutti paikkansa tuotesarjassa kasvattaen sen kokonaismyyntiä lähes 50 %

Gluteenittomat tuotteet muodostavat pienen, mutta voimakkaasti kasvavan tuotekategorian. Keliakiaan sopiva ja vähägluteeninen ruokavalio on selvässä kasvussa monilla Raision toimialueen markkinoilla. Provenan puhdaskaurasta valmistetut gluteenittomat tuotteet kasvoivat tämän kuluttajatrendin tukemana voimakkaasti. Provenan kaura-myslisämpylä palkittiin Suomen keliakialiiton vuoden tuotteena toukokuussa 2013.

Selvä parannus mahdollistaa tulevan kasvun

Vuoden 2012 lopulla päättynyt Bungen valmistamien margariinien jakeluyhteistyö, non-dairy -liiketoiminnan myynti toukokuussa 2013 ja tuotesalkun uudistuksen seurauksena tehdyt tuotelopetukset johtivat päivittäistavarakauppamyynnin laskuun vuodesta 2012. Samanaikaisesti Pohjois-Euroopan liiketoimintojen tärkeimpien kuluttajabrändien myynti kasvoi, niiden osuus kokonaismyynnistä nousi ja liiketoiminnan kannattavuus parani merkittävästi.

Horeca-, teollisuus- ja leipomomyynnissä hintakilpailu jatkui erittäin tiukkana ja myynti laski edelliseen vuoteen verrattuna Raision vetäydyttyä matalan kannattavuuden sopimuksista. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä toteutetun kustannussäästöohjelman tuoma parantunut hintakilpailukyky näkyi tilausmäärien kasvuna.

Ruotsissa ja Baltiassa siirryttiin oman organisaation käytöstä jakelijayhteistyömalliin. Toiminta paikallisen jakelijan kautta mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan.

Vuoden 2013 päätavoite Raision Pohjois-Euroopan toiminnoissa oli käänne, joka luo vahvan pohjan tulevalle kasvulle. Toteutetun tervehdyttämisohjelman tuloksena liiketoiminnan toimintaedellytykset ja kannattavuus paranivat merkittävästi.