Skip to Content

Kuluttajabrändit, Itä-Eurooppa

Raisio on vuosi vuodelta kasvattanut liikevaihtoaan Itä-Euroopan markkinoilla. Benecol-margariinimyynnin palautuminen takaisin Raisiolle Puolassa toteutui onnistuneesti ja myynti on kasvanut. Venäjällä ja Ukrainassa kuluttajat arvostavat Nordic-brändillä myytäviä premium-hiutaleita, jotka valmistetaan Suomessa.

Keskeistä vuonna 2013

  • Benecol-margariinien myynnin hyvä kehitys
  • Sulman pastavalikoiman uudistaminen ja myynnin laajentaminen koko maahan
  • Nordic-brändillä myytävien premium-hiutaleiden hyvä myyntikehitys Venäjällä ja Ukrainassa

Toimintaympäristö

Benecol-margariini on markkinajohtaja Puolassa

Kuluttajatuotteiden kysyntä Raision tuotesegmenteissä Puolassa, Venäjällä ja Ukrainassa pysyi tasaisena. Puolassa kilpailu kolesterolia alentavissa terveysvaikutteisissa margariineissa kiristyi uuden toimijan tultua markkinoilla, mutta Raisio säilytti asemansa markkinajohtajana ja myynti kehittyi hyvin.

Vuosi 2013

Itä-Euroopan markkinoilla Puolassa, Venäjällä ja Ukrainassa vuosi 2013 oli odotetun hyvä. Itä-Euroopan liiketoimintojen liikevaihtoa kasvatti Benecol-margariinien myynnin siirtyminen takaisin Raisiolle vuonna 2013. Myös Venäjällä ja Ukrainassa liikevaihto kasvoi. Itä-Euroopan liiketoimintojen liiketulos parani selvästi Benecol-margariinien myynnin kasvaessa Puolassa.

Puolassa Sulman pastavalikoimaa uudistettiin ja tuotteiden myynti on laajennettu kattamaan koko maan, mikä näkyi myynnin noin 20 prosentin kasvuna. Benecol-margariinimyynnin palautuminen Raisiolle Puolassa toteutettiin vuonna 2013 onnistuneesti. Raisio on markkinajohtaja kolesterolia alentavissa terveysvaikutteisissa margariineissa, vaikka kilpailu Puolassa on kiristynyt uuden toimijan tultua markkinoille.

Raisiolla on hyvät kasvumahdollisuudet Itä-Euroopan markkinoilla.