Skip to Content

Raision ideatoiminta

Ideatoiminnan tavoitteena on synnyttää uusia ja parannettuja toimintatapoja, tuotteita tai prosesseja, joista syntyy Raisiolle, sen asiakkaille ja henkilöstölle lisäarvoa. Parhaimmillaan ideoilla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa ja kasvua, mutta myös pienet ja arkipäiväiset parannukset kehittävät Raision toimintaa. Raisiolla on ideatoimintaa Suomessa ja Tšekissä.

Suomi: Ideatoiminnan satoa 2013

Vuoden 2013 Raision ideatoiminnan toimintasuunnitelman tavoitteena oli idea-aktiivisuuden, sekä ideaprosessin ja mittareiden kehittäminen. Ideatoiminnasta viestittiin vuoden aikana eri henkilöstökanavien kautta, sekä syksyllä järjestettiin ideakampanja yhteisellä teemalla.

Noin kolmannes Suomen henkilöstöstä osallistuikin toimintaan mukaan ideoijan, lausunnonantajan tai järjestelmäkehittäjän roolissa. Tulosten mukaan kehitystä edellisiin vuosiin verrattuna tapahtui sekä ideoiden kokonaismäärässä että osallistumisasteessa.

Kokonaisuudessaan vuoden aikana kirjattiin 177 ideaa, joista 87 % ehdittiin käsitellä vuoden loppuun mennessä ja joista edelleen keskimäärin 45 % päätettiin toteuttaa.

Kaikista ideoista ympäristö- , terveys- ja työturvallisuusasioihin kohdistui 32 %.
Henkilöstö kirjasi keskimäärin 0,43 ideaa per henkilö.