Skip to Content

Raision henkilöstö 2013

Vuonna 2013 Raisio keskittyi toimintojensa tehostamiseen ja se vaikutti laajalti myös Raision henkilöstöön kaikissa Raision tuotantomaissa. Henkilöstön mielipide Raisiosta parani kyselyn mukaan entisestään, ja on hyvällä tasolla.

Raision palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 1896 (vuoden 2012 lopussa: 1885) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 21 % (22 %), Isossa-Britanniassa 46 % (48 %), Tsekissä 28 % (22 %) ja muualla maailmassa 5 % (8 %). Raisiolla on henkilöstöä yhteensä kymmenessä maassa.

Keskeistä vuonna 2013

  • Raisio keskitti Benecol-tuotteiden sisältämän ainesosan, kasvistanolin, valmistuksen Raisiossa sijaitsevalle tehtaalleen ja myi USA:n esteröintilaitoksen yhdysvaltalaiselle Avoca Inc:lle huhtikuussa. Tehdas työllisti 19 henkilöä.
  • Toukokuussa 2013 Raisio myi non-dairy -liiketoimintansa norjalaiselle Kavlille. Turussa non-dairy-tehtaalla työskennelleet kymmenen henkilöä siirtyivät Kavlin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
  • Isossa-Britanniassa välipalapatukoiden valmistus keskitettiin Newportin tehtaalle, johon Tywynin tehtaan valmistuslinjat siirrettiin. Tywynin tehtaalla työskenteli noin 120 henkilöä ja osalle heistä tarjottiin työtä Newportista.
  • Myös Ison-Britannian makeisliiketoiminnan tuotannon keskittäminen käynnistettiin. Makeisten valmistus päättyy Skegnessin tehtaalla maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Tuotanto siirretään osin Leicesterin tehtaalle ja osin Rohatecin tehtaalle Tšekkiin. Skegnessin tehtaan henkilökunnalle (87 henkilöä) on tarjottu mahdollisuutta työskennellä Ison-Britannian muissa toimipisteissä.
  • Raisio tehosti tuotantoa Puolassa sijaitsevalla pasta- ja suurimotehtaallaan, josta väheni 20 työpaikkaa.
  • Suomessa Raision kasviöljyn tuotantoa sopeutettiin markkinatilanteeseen lomauttamalla henkilöstö puoleksi vuodeksi vuonna 2013. Syksyllä Raision kasviöljyteollisuuden toimintamahdollisuuksia arvioitiin yt-neuvotteluissa. Raisio päätti jatkaa öljykasvien puristusta, mutta lomauttaa alkuvuonna 2014 tehtaan henkilöstön toistaiseksi. Päätös koskee 15 henkilöä.
  • Raisio seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Raision palkat ja palkkiot jatkuvista toiminnoista olivat vuonna 2013 yhteensä 65 (66) miljoonaa euroa henkilöstösivukuluineen.