Skip to Content
$infotext.getData()

Benecol

Benecol-liiketoiminta keskittyy Benecol-brändin sekä kasvistanoliesterin lisensointiin partnereille ympäri maailman. Tavoitteena on laajentua uusille markkina-alueille erityisesti Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Benecol-tuotteiden ainesosa, kasvistanoliesteri, on Raision huippuinnovaatio ja miljoonat ihmiset ympäri maailman käyttävät päivittäin Benecol-tuotteita.

Raisio valmistaa Benecol-tuotteiden ainutlaatuisen ainesosan, kasvistanoliesterin, ja toimittaa sen partnereilleen, jotka lisäävät ainesosan Benecol-brändillä myytäviin elintarvikkeisiin ja ravintolisiin. Benecol-partnereiden käytettävissä on jatkuvasti kehittyvä palvelukonsepti, joka sisältää mm. parhaita käytäntöjä markkinoinnista kuluttajille ja terveydenhuollon ammattilaisille, tuotekehityksen, kliiniset tutkimukset ja lupa-asiat.

Vuosi 2013 lyhyesti

  • Raisio myi USA:ssa sijaitsevan Eastportin tuotantolaitoksen ja virtaviivaisti kasvistanoliesterin toimitusketjua.
  • Raisio lanseerasi Benecol-tuotteet Hong Kongin markkinoille syyskuussa. Hong Kongissa on käytössä uudenlainen toimintamalli, jossa Raisio itse ja paikallinen jakelija vastaavat toiminnasta uudella markkina-alueella.
  • Raision pitkäaikainen partneri Kalbe International lanseerasi Benecol-tuotteet Phillippiineillä lokakuussa.
  • Benecol-tuotteiden myynti kasvoi hyvin Indonesiassa, joka on Kalbe Internationalin ensimmäinen Benecol-tuotteiden markkina-alue.
  • Puolassa Benecol-margariinien myynti siirtyi täysimääräisenä takaisin Raisiolle alkuvuonna.
  • Markkinatilanne jatkui haastavana muutamilla Euroopan markkinoilla mm. private label –tuotteiden osuuden kasvaessa ja hintakilpailun kiristyessä. Raision suurin partneri on toteuttamiensa muutosten jälkeen menettänyt markkinaosuutta Benecol-tuotteiden suurimmalla markkinalla ja se heijastuu myös Raisioon.

Toimintaympäristö

Kolesterolia alentavia terveysvaikutteisia elintarvikkeita myydään kuluttajahinnoin noin miljardilla eurolla vuodessa. Benecol-tuotteiden osuus kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kokonaismarkkinasta on noin viidennes. Eurooppa on selkeästi suurin markkina-alue, mutta nopeinta myynnin kasvu on Etelä-Amerikan ja Aasian uusilla markkina-alueilla.

Benecol on kolesterolin alkuperäinen asiantuntija

Euroopan talousvaikeudet heijastuivat edelleen kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja private label -tuotteiden myynnin kasvu kiristi kilpailua. Benecol-tuotteiden myynnin kehityksessä on edelleen nähtävissä suuriakin eroja eri maiden välillä. Seniorikuluttajat ovat jo nyt vahvasti kysyntään vaikuttava kohderyhmä, jonka merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa. Globaalisti väestön ikääntymisen, kolesteroliongelman kasvun ja ostovoiman kasvun erityisesti kehittyvillä markkinoilla arvioidaan lisäävän kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kysyntää. Myös lääkeyritykset ovat aikaisempaa vahvemmin kehittämässä tuotteita terveysvaikutteisten tuotteiden segmenttiin.

Benecol-partnereiden aktiivisuus markkinoinnissa ja mainonnassa näkyi myynnin hyvänä kehityksenä näillä markkinoilla. Esimerkiksi Suomessa Benecol-tuotteiden myyntiä tuettiin useilla tv-kampanjoilla ja uutuustuotteen onnistunut lanseeraus kasvatti koko tuoteryhmän myyntiä.

Vuosi 2013

Benecol-tuotteiden myynti oli melko vakaata, vaikka joillakin markkinoilla kuluttajia siirtyi brändituotteista edullisempiin private label –tuotteisiin. Raision suurin parteri menetti toteuttamiensa muutosten myötä markkinaosuutta suurimmalla Benecol-tuotteiden markkinalla. Lisäksi esimerkiksi Kreikassa ja Espanjassa kova hintakilpailu johti Benecol-tuotteiden myynnin pienenemiseen. Käytäntö on osoittanut, että mikäli partneri panostaa säännöllisesti kuluttajaviestintään ja markkinointiin, myynti lähes poikkeuksetta kasvaa.

Benecol-brändi on valittu kahtena peräkkäisenä vuonna Suomen luotetuimmaksi merkiksi terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kategoriassa Valitut palat –lehden kyselyssä. Lisäksi Isossa-Britanniassa Benecol-buttery margariini palkittiin vuoden 2014 alussa "Product of the year" –palkinnolla.

Uusille markkinoille Aasiassa

Raision Benecol-partneri Kalbe International lanseerasi Benecol-smoothiet Filippiinien markkinoille syksyllä 2013. Kalbe International on Raision pitkäaikainen partneri, joka lanseerasi vuonna 2008 Benecol-tuotteet Indonesian markkinoille. Vuoden 2013 aikana Kalben Benecol-tuotteiden myynti Indonesiassa jatkoi vahvaa kasvuaan.

Filippiinit on uusin Benecol-tuotteiden markkina

Benecol-tuotteita myydään Filippiineillä yli 300 vähittäiskaupassa ja tavoitteena on laajentaa jakelua vuoden 2014 aikana. Filippiiniläiset kuluttajat ovat ottaneet Benecol-tuotteet positiivisesti vastaan ja Kalbe odottaa merkittävää myynnin kasvua vuoden 2014 aikana. Benecol-tuotteiden lanseeraukseen liittyy laaja markkinointikampanja kuluttajille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Hong Kong

Hong Kongissa Benecol-jogurttijuomien lanseeraus käynnistyi syyskuussa. Myymäläpeittoa rakennetaan edelleen ja lanseeraukseen liittyvät laajemmat markkinointikampanjat on keskitetty vuoden 2014 alkupuolelle.

Raisio toteuttaa Hong Kongin markkinoilla uutta vaihtoehtoista liiketoimintamallia, jossa Raisio itse ja paikallinen Benecol-tuotteiden jakelija vastaavat yhdessä liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Paikallinen jakelija vastaa myynnistä ja Raisio markkinoinnista kuluttajille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Vuoden 2014 lopulla arvioimme uuden mallin toimivuutta.

Benecol-tuotteiden lanseeraus Hong Kongissa on osa Raision pitkäjänteistä työtä uusien markkinoiden avaamiseksi BRIC-maissa.