Skip to Content
$infotext.getData()

Benemilk Oy

Huhtikuussa 2013 Raisio ja Intellectual Ventures (IV) päättivät yhteisyritys Benemilk Oy:n perustamisesta Suomeen. Yhteisyrityksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa Benemilk®-keksintöön liittyvää immateriaalioikeuksien salkkua sekä kaupallistaa keksintö globaaleille markkinoille.

Raisio on siirtänyt Benemilk-keksinnön yhteisyritykselle, joka on myöntänyt Raisiolle maksuttoman, yksinomaisen lisenssin keksintöön ja sen tuleviin sovelluksiin Suomessa. Benemilk-rehumyynti Suomessa raportoidaan Raisioagron luvuissa. Yhteisyritys Benemilk Oy raportoidaan osana Raision Lisensoidut brändit -toimintoja yhdessä Benecolin kanssa.

Benemilk on Raision huippuinnovaatio maitotiloille

Benemilk-patenttihakemusten käsittely etenee suunnitellusti

Benemilk Oy:n nimissä jätettiin heinäkuun 2013 lopussa 10 Benemilk-innovaatioon liittyvää uutta, kansainvälistä patenttihakemusta. Osa hakemuksista on uusia innovaatioita, jotka kuitenkin liittyvät Benemilk-innovaatioon. Alkuperäiset helmikuussa 2012 jätetyt patenttihakemukset tulivat julkiseksi 1.8.2013. Ne liittyvät Benemilk-täysrehuihin ja -tiivisteisiin sekä maidon koostumuksen paranemiseen. Benemilk-patenttihakemusten käsittely etenee suunnitellusti.

Kalanrehukeksinnön monet mahdollisuudet

Benemilk Oy jätti joulukuun 2013 lopussa suomalaista kalanrehukeksintöä koskevan patenttihakemuksen USA:ssa ja aloittaa keksinnön kaupallistamisen. Patenttihakemus koskee suomalaisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kehittämää kalanrehua, jossa rehun sisältämää kalaöljyä voidaan aikaisempaa enemmän korvata ekologisemmalla ja edullisemmalla rypsiöljyllä säilyttäen lohien laatu ja terveyshyödyt sekä kuluttajien tarpeiden mukaiset tuotteet.

Maailman suurimpia viljellyn lohen tuottajia ovat Norja, Chile, Kanada ja Skotlanti. Lohenviljely on kasvuala, joka kasvaa vuosittain noin 9 prosentilla. USA on yksi suurista viljellyn lohen kuluttajista.

Kalanrehukeksintö tehostaa tuotantoketjua ja parantaa kannattavuutta

Raisioagro on ollut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keskeinen yhteistyökumppani uuden kalanrehun kehittämisessä ja yhtiö on ottanut menetelmän jo käyttöönsä. Hercules LP Opti -konsepti on saanut Suomessa hyvän vastaanoton asiakkailta. Lohien ruokintaa voidaan muuttaa kasvipohjaisemmaksi ilman, että kalan hyvät ravintoarvot heikkenevät. Keksinnön myötä lohenkasvatuksen kannattavuus ja ekologinen kestävyys paranevat, kun luonnonkaloista peräisin olevan kalaöljyn käyttöä kyetään vähentämään selvästi.

Intellectual Ventures

IV on maailman johtava immateriaalioikeuksiin erikoistunut yhtiö, joka luo, hallinnoi ja kaupallistaa keksintöjä ja immateriaalioikeuksia. Yhtiö hallinnoi yli 5 miljardin Yhdysvaltain dollarin sijoituspääomaa, joka on tuottanut yli 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria lisenssitulona. IV:n salkussa on yli 40 000 patenttia ja patenttihakemusta. IV:n palveluksessa on globaalisti yli 800 henkilöä ja se tekee yhteistyötä yli 4 000 keksijän kanssa ympäri maailmaa.

Intellectual Ventures on hyödyntänyt kansainvälistä tuhansia keksijöitä ja satoja organisaatioita käsittävää ekosysteemiään useiden monimutkaisten globaalien ongelmien ratkaisussa. Ongelmat ovat liittyneet mm. maatalouden toimitusketjun eri osa-alueisiin, esimerkkeinä ruokaan liittyvä turvallisuus, laatu, tehokkuus, ympäristövaikutukset ja innovaatiot. Monet globaalit haasteet liittyvät ruoan laajamittaiseen tuotantoon ja hyötysuhteeseen.

Benemilk Oy:n omistus ja toiminnan kehittäminen

Raision konserniyhtiö Nordic Feed Innovation Oy omistaa yhteisyritys Benemilk Oy:stä 75 % ja Intellectual Ventures (IV) 25 %. Raisio omistaa Nordic Feed Innovation Oy:stä 76 % ja Finnish Food Chain Development Oy 24 %.

Benemilk Oy:n toimintaa tullaan suuntaamaan niin, että yhtiö kaupallistaa Benemilk-innovaation lisäksi muitakin elintarvike- ja agroalojen innovaatioita ja niihin liittyvää IPR:ää. Tavoitteena on innovoida yhdessä tiedemaailman kanssa ratkaisuja globaaleihin elintarvike- ja agro-sektorien haasteisiin.

Benemilk-tilakokemuksia