Skip to Content

Avainluvut 2011-2013

Keskeiset tunnusluvut, tulos ilman kertaeriä

  2013 2012 2011
LIIKEVAIHTO      
Brändit, M€ 304,7 329,5 314,6
Raisioagro, M€ 254,2 255,7 241,1
Muut toiminnot, M€ 1,3 2,0 1,4
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ -2,6 -3,1 -4,6
Liikevaihto yhteensä, M€ 557,6 584,1 552,6
LIIKETULOS (EBIT)      
Brändit, M€ 41,4 37,4 31,2
Raisioagro, M€ 3,1 -0,3 2,9
Muut toiminnot, M€ -5,1 -2,5 -2,4
Eliminoinnit, M€ 0,0 0,0 0,0
Liiketulos (EBIT) yhteensä, M€ 39,3 34,6 31,8
% liikevaihdosta 7,1 5,9 5,8
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ -1,8 -2,5 -1,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ 0,0 -0,1 0,0
Tulos ennen veroja, M€ 37,6 32,0 30,3
Tuloverot, M€ -7,3 -5,0 -5,7
Tilikauden tulos, M€ 30,2 27,0 24,6
Tulos/osake, € 0,20 0,18 0,16

Keskeiset tunnusluvut, tase

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
Oman pääoman tuotto, % 7,9 3,5 6,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,6 4,5 7,3
Korolliset rahoitusvelat kauden lopussa, M€ 55,4 78,0 115,7
Omavaraisuusaste, % 68,2 64,1 60,2
Nettovelkaantumisaste, % -8,6 4,9 -7,5
Oma pääoma/osake, € 2,13 2,10 2,13