Skip to Content

Tutkimus ja kehitys

Raision kuluttajatoimintojen lähtökohtana on asiakkaiden tarpeiden mukaiset hyvän makuiset, terveelliset, ekologiset ja turvalliset tuotteet. Raision rehuissa hyödynnetään laajasti keksintöjä ja teknologioita, joilla kotieläintuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta kyetään parantamaan samalla kun ympäristövaikutuksia voidaan pienentää.

Raisiossa elintarvikkeiden tuotekehityksen pääpaino on terveellisten ja ekologisten välipalojen kehittämisessä. Loistava esimerkki terveellisistä ja ekologisista välipaloista ovat Elovena-välipalajuomat, joiden pääraaka-aineena on ravitsemuksellisestikin erinomainen kaura. Elovena-välipalajuomat ovat luoneet aivan uuden tuotesegmentin, joka kasvaa voimakkaasti. Myös makeisissa on mahdollista käyttää enemmän aitoja hedelmämehuja ja väriaineita. Benecol on esimerkki Raision huippuinnovaatiosta ja miljoonat kuluttajat eri puolilla alentavat päivittäin kolesteroliaan Benecol-tuotteilla.

Ruokinta- ja viljelyosaaminen ovat Raisioagron toiminnan ydintä. Osaamisen varmistaa tuotekehitys, joka perustuu vahvan tutkimuspanostuksen ja vankan käytännön kokemuksen pohjalle. Esimerkkejä Raisioagron huippuinnovaatioista ovat maitotuotosta lisäävät ja maidon pitoisuuksia parantavat Benemilk lypsykarjanrehut sekä kirjolohen kasvatuksen fosforipäästöjä pienentävä ja luonnonkalakannoista saatavaa kalaöljyä rypsiöljyllä korvaava Hercules LP Opti –kalanrehukonsepti.

Raisio on aktiivinen innovoija

Vastuullisten ja ympäristöä säästävien tuotteiden merkitys osana yrityksen liiketoimintaa kasvaa edelleen, sillä me kuluttajat haluamme yhä enemmän tietoa raaka-aineiden ja tuotteiden alkuperästä, turvallisuudesta, tuotantotavoista sekä ympäristövaikutuksista. Osana tätä vuosikertomusta julkaisemme myös Raision yritysvastuuraportin, jossa käsitellään Raision toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta.

Raisio on aktiivisesti mukana elintarvikkeisiin ja rehuihin liittyvien tuotantoketjujen kehittämisessä ja tehostamisessa. Esimerkiksi kotieläintuotannon hyötysuhteen parantaminen on globaali haaste. Meidän mielestämme monet elintarvike- ja agrosektoreihin liittyvät globaalit haasteet voidaan kestävää kehitystä tukevilla innovaatioilla kääntää mahdollisuuksiksi. Meillä Raisiossa on jo tällaisia innovaatioita.

Yritysvastuuraportti